Skip to main content Skip to search

De Visie

van Two Be

In onze praktijk werken we gericht met cliënten aan de klachten en problemen die er zijn en hebben we tegelijkertijd oog voor de persoon als geheel. De manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zich verhoudt tot anderen, contact maakt en in de maatschappij staat, maakt daar onderdeel van uit. Het welzijn van een cliënt en de kwaliteit van zijn of haar leven zijn voor ons heel belangrijk. Samen met cliënten gaan we op zoek naar het ontwikkelen van een manier van leven die in overeenstemming is met de waarden die voor iemand van belang zijn. Het opruimen van mogelijke obstakels is daarbij van essentieel belang, met als doel dat de ingezette ontwikkeling zich ook na het afsluiten van de behandeling kan voortzetten.

 

Informatie m.b.t. het Coronavirus

Naar aanleiding van het aangescherpte beleid van het kabinet op 15 maart 2020 en de verlenging van dit aangescherpte beleid i.v.m. het Coronavirus neemt TwoBe ook de nodige maatregelen;

* Vanaf 17 maart zullen alle individuele afspraken met clienten telefonisch of via beeldbellen worden afgehandeld met een uitzondering daar gelaten. Dat is wanneer de behandelaar het nodig acht om de behandeling face-to-face te laten plaats vinden. Voor die clienten geldt als u enigszins klachten ervaart als verkoudheid, niesen of hoesten deze afspraak ook niet door kan gaan.

* Uiteraard zijn nieuwe cliënten nog steeds van harte welkom. Wij begrijpen dat de huidige situatie er misschien aan kan bijdragen dat psychische klachten ontstaan of juist toenemen. Neemt u dan vooral contact met ons op om naar onze beschikbaarheid te vragen. Met 2 nieuwe collega’s binnen ons team hopen wij u verder te kunnen helpen. Ook de intakes zullen niet meer f-t-f plaatsvinden, maar via beeld bellen (een beveiligde omgeving). Behandeling in het Engels, Portugees en in het Turks is ook mogelijk.

Deze maatregel zal tot nader orde van kracht zijn. Alle clienten die tot die tijd een afspraak hebben zullen telefonisch of per mail op de hoogte gesteld worden door het secretariaat.

DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN

HET MOTTO

“Wij doen het goed, maar het kan altijd beter. Dat is de belofte aan u en de opdracht aan onszelf.”

Bert Dijkhuizen, Directeur

  • NIP
  • CIBG
  • MentaalBeter
  • Florisand