Skip to main content Skip to search

De Visie

van Two Be

In onze praktijk werken we gericht met cliënten aan de klachten en problemen die er zijn en hebben we tegelijkertijd oog voor de persoon als geheel. De manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zich verhoudt tot anderen, contact maakt en in de maatschappij staat, maakt daar onderdeel van uit. Het welzijn van een cliënt en de kwaliteit van zijn of haar leven zijn voor ons heel belangrijk. Samen met cliënten gaan we op zoek naar het ontwikkelen van een manier van leven die in overeenstemming is met de waarden die voor iemand van belang zijn. Het opruimen van mogelijke obstakels is daarbij van essentieel belang, met als doel dat de ingezette ontwikkeling zich ook na het afsluiten van de behandeling kan voortzetten.

DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN

HET MOTTO

“Wij doen het goed, maar het kan altijd beter. Dat is de belofte aan u en de opdracht aan onszelf.”

Bert Dijkhuizen, Directeur

  • NIP
  • CIBG
  • MentaalBeter
  • Florisand