Skip to main content Skip to search

Cliëntenraad

Algemeen

TwoBe Praktijk is op zoek naar leden voor haar cliëntenraad

TwoBe vindt de mening van cliënten belangrijk. Zowel bij het ontwikkelen van beleid als bij het evalueren van onze behandelingen is de inbreng van cliënten onmisbaar. De inbreng vanuit het cliëntperspectief levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verbeteren van de werkprocessen binnen de organisatie.

Voor een deel van onze cliënten bestaat er al een cliëntenraad. Het gaat om de cliënten die bij TwoBe in behandeling zijn via Mentaal Beter, te weten alle SGGZ-behandelingen en een deel van de BGGZ-behandelingen (zie www.mentaalbeter.nl; Resultaat & Kwaliteit  > Cliëntenraad). Mocht het voor u niet duidelijk zijn of dat voor u geldt, dan kan uw behandelaar dat snel voor u uitzoeken.

Voor cliënten die in BGGZ-behandeling zijn bij TwoBe Praktijk, te weten via onze eigen contracten met zorgverzekeraars, bestaat er nog geen cliëntenraad. TwoBe is dan ook in eerste instantie op zoek naar leden voor haar cliëntenraad uit deze groep cliënten. Echter, alle cliënten en ex-cliënten van TwoBe Praktijk, onafhankelijk van SGGZ- of BGGZ-behandeling,  kunnen lid worden van de cliëntenraad van TwoBe. De cliëntenraad zal bestaan uit minimaal vier leden.

Profielschets cliëntenraad TwoBe Praktijk