Skip to main content Skip to search

Klachtenregeling TwoBe

Klachten

Klagen is niet negatief. Zowel voor u als voor TwoBe biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over de bejegening door het personeel of over praktische zaken zoals tijden en onkosten. U kunt ook een klacht hebben over het gedrag van uw hulpverlener of over de omgang met uw medische gegevens.

 

Hoe gaan we als TwoBe om met klachten:

 • Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Een klacht kan schriftelijk of per mail worden ingediend door u als cliënt van TwoBe of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders en/of vertegenwoordigers. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Welke mogelijkheden heb ik om een klacht in te dienen?

 

Hier onder vindt u de volgende stappen uitgewerkt:

 • Optie 1: U bespreekt de klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker.
 • Optie 2: U bespreekt de klacht met de Klachtenfunctionaris (KF) directeur, die bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. Stuur uw klacht naar:
  TwoBe
  T.a.v. Klachtenfunctionaris
  Westblaak 37
  3012 KD  RotterdamEmail: secretariaat@twobe.org

Indien u niet tot een oplossing kan komen kunt u kiezen voor optie 3.

Let op: met deze keuze zijn mogelijk kosten gemoeid.

 

Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam van uw behandelaar en het praktijkadres. Voorzie uw klacht van uw handtekening. Zodra uw klacht binnen is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna zal de klachtenfunctionaris u nader informeren over de behandeling van de klacht.