Skip to main content Skip to search

Diagnostiek & kosten

De meest voorkomende intelligentie onderzoeken die gehanteerd worden zijn:

* WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children)

* WAIS IV (Wechsler Adult Intelligence Scale)
* SON-R (geReviseerde Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest)

WISC

Deze test is geschikt voor jongeren van 6 tot 16 jaar. Het meet de IQ score van een persoon, gebaseerd op het vaststellen van de cognitieve vaardigheden.

Een WISC afname zal ongeveer 3 uur tijd in beslag nemen. De afname zal in 2 keer worden afgenomen. Hierna worden de uitslagen verwerkt in alleen een score formulier en/of gehele rapportage, afhankelijk van de aanvraag.

Prijs rapportage:              € 325.-

Adviesgesprek:                 € 100,-

WAIS IV

Deze test is geschikt voor volwassenen vanaf 16+. Het meet de IQ score van een persoon, gebaseerd op het vaststellen van de cognitieve vaardigheden.

Een WAIS IV afname zal ongeveer 3 uur tijd in beslag nemen. Hierna worden de uitslagen verwerkt in alleen een score formulier en/of gehele rapportage, afhankelijk van de aanvraag.

Prijs rapportage:              € 450.-

SON-R

Dit is een test die non-verbaal van aard is en er op gericht is de intelligentie van slechthorenden te bepalen of van personen die de Nederlandse taal niet goed voldoende beheersen om een WAIS te kunnen afnemen.

Een SON-R testafname zal ongeveer 1 uur tijd in beslag nemen. Afhankelijk van de aanvraag worden de uitslagen verwerkt in een score formulier of een volledige rapportage.

Prijs rapportage:              € 150.-

* De kosten die aan het onderzoek verbonden zijn worden vanaf 2014 niet meer vergoed door de zorgverzekering, ook niet als er een verwijsbrief van de huisarts zou zijn.
Na afloop van de IQ-test zal er een nota opgesteld worden, die binnen 30 dagen dient te worden voldaan. De rapportage zal worden verstrekt, nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

Geïnteresseerd in het aanvragen van een IQ-onderzoek? Neemt u gerust even contact op met het secretariaat. Via deze weg zal er bekeken worden welke test het beste aansluit bij de doelgroep, wordt er een aanmeldformulier diagnostiek toegestuurd samen met een nota voor aanbetaling.

Zodra het aanmeldformulier volledig ingevuld retour is ontvangen en de aanbetaling ook op onze bankrekening staat, zal er contact met u worden opgenomen voor het plannen van een afspraak voor het desbetreffende onderzoek.

Na afloop van het IQ-onderzoek zal er een nota voor het resterende bedrag opgesteld worden, deze dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Voor het uitwerken van de gegevens hanteren wij een verwerkingsperiode van 2 tot 4 weken, uitzonderingen daar gelaten. De rapportage zal pas kunnen worden verstrekt nadat deze betaling is ontvangen.

 

Aan bovengenoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.