Skip to main content Skip to search

Uitleg GGZ

Generalistische Basis GGZ

Onder Basis GGZ valt enkelvoudige problematiek die doorgaans in vier tot twaalf gesprekken op te lossen is. Daarbij kunt u denken aan stemmingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, eenvoudige leerproblemen en relatieproblematiek. Wij helpen u graag verder wanneer u op dit gebied vragen hebt. Voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin dit wordt vermeld.

Vergoeding

De kosten van dit traject wordt volledig door de zorgverzekering vergoed. Echter dient u wel rekening te houden met uw eigen risico.

Zie ook; vergoedingen – verwijzingen

Specialistische GGZ

Onder SGGZ valt meervoudige problematiek, een probleem dat zich herhaalt of al jaren storend aanwezig is. Ook persoonlijkheidsproblematiek valt in deze categorie. Deze behandelingen vragen meestal tussen de 10 en 40 gesprekken. Bij vragen hierover willen wij u graag van dienst zijn. Voor behandeling die binnen de Specialistische GGZ valt heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin dit wordt vermeld.

Vergoeding

De kosten van dit traject worden volledig door de zorgverzekering vergoed. U dient rekening te houden met uw eigen risico.

TwoBe is aangesloten bij Mentaal Beter, dat is een overkoepelende organisatie voor vrijgevestigde therapeuten.

Zie ook; vergoedingen – verwijzingen

Afzeggen van afspraken

Als u een afspraak met ons heeft die u niet na kunt komen, vragen wij u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zich niet tijdig bij ons afmeldt, zijn wij genoodzaakt het consult deels in rekening te brengen.  De kosten hiervoor bedragen € 50,- per gemiste afspraak vanaf 2018. Houdt u er rekening mee dat deze nota volledig voor eigen rekening is en niet bij de verzekering kan worden ingediend.
Afzeggen kan telefonisch via telefoonnummer 010-4130636 of per e-mail.

Ook buiten kantooruren en in het weekend kunt u dit per mail of via ons antwoordapparaat doorgeven. Indien u niet tijdig afzegt wordt het consult alsnog in rekening gebracht.

Kwaliteit van de zorg

Vanaf 1 januari 2017 stelt Zorginstituut Nederland de verplichting dat elke praktijk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft om de kwaliteit van de praktijk en de behandeling te waarborgen. Dit kwaliteitsstatuut ligt vanaf heden ter inzage in onze praktijk.