Skip to main content Skip to search

Over ons

Two Be is een sinds 1997 bestaand samenwerkingsverband van psychologen. In onze praktijk zijn psychologen met verschillende specialismen werkzaam, te weten: Gezondheidszorgpsychologen, Kinder- en Jeugdpsychologen, Psychotherapeuten en Klinisch psychologen. Naast de kennis van en ervaring met de behandeling van psychische problematiek in het algemeen, hebben de verschillende psychologen hun eigen expertise ontwikkeld. Hierdoor kan Two Be een breed aanbod aanbieden aan diensten en verwijzers. TwoBe is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

In onze praktijk vinden individuele behandelingen, partner relatietherapie en gezinsgesprekken plaats. Daarnaast kunnen cliënten met specifieke klachten deelnemen aan een groepsbehandeling, waarbij de groep volledig uit cliënten met dezelfde klachten bestaat. Naast de verschillende behandelingen, bieden wij cliënten en verwijzers de mogelijkheid om diagnostische onderzoek te laten ondergaan op basis waarvan een gericht behandeladvies wordt geformuleerd. Two Be is een praktijkgerichte organisatie die staat voor een snelle en efficiënte behandeling, die zich kenmerkt door een persoonlijke aanpak. De werkwijze is probleemgericht; een korte en snelle intakeprocedure en een directe gedragstherapeutische aanpak van de daaruit blijkende problematiek. Het merendeel van de behandelingen wordt binnen twee tot twaalf zittingen afgerond.

Door de flexibele en cliëntgerichte aanpak zij wij in staat maatwerk te leveren. Bij onze werkwijze nemen we de situatie van onze cliënten als uitgangspunt, wat betekent dat ook afspraken buiten kantooruren in noodzakelijke gevallen tot de mogelijkheden behoren.

Als cliënten in behandeling zijn genomen, stellen wij de verwijzer op de hoogte. Ook bij beëindiging van de behandeling sturen wij een brief. Wanneer de cliënt daarvoor toestemming geeft, nemen wij in deze brief ook een korte beschrijving van de klachten op, de diagnose, het behandelverloop en eventuele adviezen.