Skip to main content Skip to search

Personeel

Drs. G.C. Dijkhuizen

Psychotherapeut / Directeur
Dhr. G.C. Dijkhuizen (1955) studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Daarna was hij lange tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en in de justitiële sector. Hij is geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (gedragstherapeut en gespecialiseerd in de behandeling van angst- en dwangklachten en arbeidsgerelateerde problematiek). Naast de praktijk in Rotterdam is er een tweede praktijkadres in gezondheidscentrum Rozenburcht Capelle aan den IJssel. BIG-registratie: psychotherapeut. Lidmaatschap: NIP & VGCt

Psychologen en therapeuten

Na afronding van de master gezondheidspsychologie, ben ik werkzaam geweest binnen de transculturele psychiatrie en verslavingszorg. Ik heb cliënten behandeld met uiteenlopende klachten zoals slaapproblemen, burn-out, depressie, angst en hechtingsproblematiek. In de behandeling anticipeer ik op de behoefte van de cliënt. Tijdens de gesprekken werk ik vanuit de visie van de positieve psychologie en ga ik samen met cliënt op zoek naar sterke kanten. Ook maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie.

Mw. M. Tuncali

Basispsycholoog
Sanne Vink (35) is orthopedagoog en werkt als ZZP-er. Daarnaast ben ik werkzaam bij Stichting Jeugdformaat en heb ik ruime ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren (8-18 jaar) en het begeleiden van ouders en de schoolomgeving bij de behandeling. Ik werk met verschillende behandeltechnieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness. Er wordt steeds gekeken naar de vraag en wat past bij de cliënt. Er kan een nadruk liggen op praten, maar als dit niet bij de cliënt past, dan kan er op een andere manier gewerkt worden, zoals met schrijven, tekenen of spelmateriaal.

Mw. S. Vink

Orthopedagoog K&J
Na mijn studie klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht heb ik enkele jaren in de psychiatrie gewerkt als psycholoog NIP. Hier heb ik ervaring opgedaan met complex (neuro)psychologisch onderzoek en de behandeling van uiteenlopende klachten. In 2019 heb ik de overstap gemaakt naar TwoBe. Bij TwoBe richt ik mij op behandeling en aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek. Mijn specialismen op behandelgebied zijn: angststoornissen, psychotrauma/PTSS, en persoonlijkheidsproblematiek. Ik maak in mijn behandelingen gebruik van cognitieve gedragstherapie(CGT), EMDR, schematherapie en acceptatie en commitment therapie (ACT).

Dhr. E.B. van de Merbel

Basispsycholoog
Ik ben afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam als sociaal psycholoog. Na mijn studie mocht ik kennis maken met mensen met (chronische) psychiatrische problemen in de thuissituatie. Heb jij angstklachten of een depressie dan kan je bij mij terecht. Ook behandel ik andere klachten, zoals chronische pijn, verlies ervaringen (overleden dierbare, verlies van relatie, verlies van gezondheid), stemmingsklachten, emotieregulatie problemen, verslavingen, slaap-waakstoornissen, obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen, seksuele disfuncties en persoonlijkheidsproblematiek. In mijn behandelingen sluit ik aan bij de behoeften en mogelijkheden van de patiënt. Ik richt mij op het gezonde deel van de mens. Vanuit sociaal psychologisch oogpunt zie ik gedrag als een resultaat van een interactie tussen persoonlijke factoren, de sociale situatie en de voorafgaande geschiedenis aan de situatie. Bij mensen met psychische klachten is één of meerdere van deze factoren uit balans. Samen zoeken we naar een manier om de balans terug te vinden en zelf weer verder te kunnen. Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Mw. S. Veerkamp

Basispsycholoog
Na mijn studie klinische psychologie aan de Vrije Universiteit heb ik bij verschillende GGZ-instellingen gewerkt en uiteenlopende klachten behandeld waaronder angst, trauma, depressie en psychose. Ik ben geregistreerd GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut en heb me ook bekwaamd in EMDR en Schematherapie. Daarnaast heb ik in Engeland een master ‘Art Therapy’ gestudeerd, omdat creatieve expressie in de therapie een extra manier van communiceren biedt, als mensen het moeilijk vinden hun gevoel in woorden uit te drukken. In mijn werk combineer ik graag deze verschillende therapievormen, op zoek naar de best passende behandeling voor elke cliënt.  

Mw. H. Begheyn

GZ-psycholoog & vaktherapeut
Ik ben Mirianne Sprengers, orthopedagoog en GZ-psycholoog met specialisatie Kind & Jeugd, met ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en de GGZ. Kinderen en jeugdigen (6-23jr.) en hun ouders kunnen bij mij terecht met allerlei hulpvragen. Bv. wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling van een kind, er sprake is van  emotionele problemen en/ of gedragsproblemen of een vastgestelde diagnose. Er kan bv. sprake zijn van angst, dwang, sociale moeilijkheden, stemmingsproblemen of concentratieproblemen. Mijn doel is om een goed antwoord met elkaar te vinden op de hulpvraag, we zullen samen een behandelplan opstellen. Ik maak in mijn behandelingen gebruik van Cognitieve gedragstherapie, (evidence based) protocollen en bij trauma gerelateerde problematiek wordt EMDR ingezet ouderbegeleiding en individuele kind gesprekken.  

Mw. M. Sprengers – Neugebauer

GZ-psycholoog K&J
Drs. Sander America MBA (1952) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bedrijfskunde aan Webster University, Leiden branch. Hij was lange tijd werkzaam in de gehandicaptenzorg, werkt inmiddels ruim 10 jaar in de GGZ. Hij is geregistreerd GZ-psycholoog. Ervaringsgebieden: angst- en stemmingsproblematiek, ouderenpsychiatrie, verslavingspsychiatrie, SOLK-problematiek, arbeidsgerelateerde problematiek. Methoden: CGT, EMDR, ACT, DGT, Schematherapie. Behalve bij TwoBe werkt hij als zzp-er ook in de poliklinische revalidatie bij OCA-Rotterdam.

Dhr. S. America

GZ-psycholoog
Bij TwoBe ben ik werkzaam als psycholoog sinds 2009. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende problematiek. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie en schemagerichte therapie.

Mw. I. Prgomet

Basispsycholoog en Neurofeedback therapeut
Ik heb jarenlang ervaring in de GGZ als groepstherapeut, relatie-gezinstherapeut en consulent bij huisartsen. Bij individuele behandelingen richt ik me vooral op: verlieservaringen, culturele problemen, depressies en persoonlijkheidsproblemen. Centraal in mijn behandeling staat bewustzijnsontwikkeling. Problemen zijn er niet voor niets: zij zijn dwingend en leiden doorgaans tot een veranderende levenshouding. De behandelvorm die ik doorgaans gebruik, is een mix van communicatietechnieken, psycho-educatie, oplossingsgerichte therapie, narratieve therapie en emotioneel focus therapie.

Dhr. F. van Meggelen

Systeemtherapeut
Mevr. Drs. F.A. d’Hont (1954), GZ-psycholoog, studeerde ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na haar studie is zij werkzaam geweest binnen de verslavingszorg, de justitiële sector en later ook de sociale werkvoorziening. Daarnaast was zij voor enkele jaren als supervisor voor studenten Hoger Management verbonden aan de Hogeschool Rotterdam e.o. Zij is geregistreerd gezondheidspsycholoog en lid van het NIP. Haar specialisatie is behandeling van vraagstukken op het gebied van arbeid en gezondheid. De praktijk is gehuisvest in Hillegersberg, Rotterdam.

Mw. F.A. d’Hont

GZ-psycholoog

Bedrijfsvoering

Mw. S. Resida

Manager bedrijfsvoering

Secretariaat

Mijn naam is Romy en ik ben 21 jaar. Vorig jaar februari ben ik begonnen als stagiaire directiesecretaresse/management assistente bij Two Be. Hier heb ik mijn eindstage mogen afronden en in september heb ik ook mijn diploma behaald. Nu mag ik de functie secretaresse vervullen binnen Two Be. Het contact met cliënten zorgt ervoor dat mijn werk heel afwisselend is en dit bevalt mij erg goed. Ik kom elke dag met veel plezier naar mijn werk toe en ben heel erg blij dat ik in zo’n leuk team terecht ben gekomen! 🙂

Mw. R. Vrijlandt

Secretaresse
Ik ben Priscilla (1984) en ik ben Officemanager. Sinds 2003 ben ik werkzaam bij TwoBe. Ik volgde de opleiding telefoniste / receptioniste aan het Albeda College om vervolgens ook de opleiding secretaresse en directie secretaresse goed af te ronden. Mede doordat Two Be een aantal jaren geleden ging groeien heb ik een leidinggevende rol gekregen en heb ik in 2014 de opleiding Personeelsmanagement afgerond. Inmiddels heb ik 2 secretaresses en 1 stagiaire onder mij. De stagiaire leid ik op tot secretaresse met hulp van mijn collega’s op het secretariaat.

Mw. P. van der Linden

Officemanager
Mijn carrière is ooit gestart in de kinderopvang als pedagogisch medewerker. Hier heb ik met veel plezier gewerkt totdat de crisis insloeg. In 2013 ben ik bij Two Be terecht gekomen en bleek deze onverwachte carrière switch nog niet zo’n slechte keuze. Begonnen als stagiaire, mogen blijven als volwaardig secretaresse en inmiddels waarnemend officemanager!

Mw. S. van der Linden

Secretaresse & Waarnemend Officemanager
Marjolein Prins
Mijn naam is Marjolein en ben secretaresse bij Two Be. Na de middelbare school ben ik de opleiding onderwijsassistente gaan volgen. Toen ik met deze opleiding klaar was besloot ik een andere kant op te willen gaan, namelijk horeca ondernemer manager. Ik houd heel erg van koken en alles wat er mee te maken heeft. Nadat ik 10 jaar in de horeca gewerkt heb werd het steeds moeilijker een baan te vinden. Er zijn maar weinig vaste contracten, waardoor je constant van baan moet wisselen. Uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen en heb het ontzettend naar mijn zin!  

Mw. M. Prins

Secretaresse

Vaktherapeuten

Overig

In 2014 heb ik, Nilo Manuelpillai "met Zorg & Respect" opgericht. Bij het oprichten heb ik de focus gelegd op hetgeen wat ik het belangrijkst vond en dat is het luisteren naar mensen. Ik ben van mening dat we door het luisteren naar onze cliënten, maatwerk kunnen bieden en hiermee vele malen meer kunnen bereiken. met Zorg & Respect biedt individuele begeleiding vanuit de WMO. Mensen die problemen ondervinden in het dagelijks leven op gebied van structuur, financiën, administratie, het sociaal netwerk o.i.d. kunnen bij ons terecht. Maatwerk betekent ook dat wij voor zo min mogelijk verschillende gezichten staan.

Mw. N. Manuelpillai

Maatschappelijk werker
Praktijk voor integratieve psychotherapie voor pubers en jongeren Praktijk De Garage, Harold Sauer is gespecialiseerd in hulp aan pubers en jongeren en dat wordt gevoeld. Het is de plek waar een jongere het fijn heeft en zich begrepen voelt. De sfeer voelt anders, en ook de manier van praten en benaderen is anders. Ongedwongen, terwijl er hard gewerkt wordt om uit de knoop te komen. Integratieve psychotherapie is gebaseerd op een mengvorm van alle psychologische stromingen. Het richt zich op de kracht en de kwaliteiten van de cliënt. De therapie is op maat gemaakt met 100% respect voor de cliënt. Niet ‘het protocol’ bepaalt, maar nét wat nodig is voor deze persoon op dit moment, wordt ingezet. De therapie is hierdoor effectief en kan kortdurend zijn. Praktijk de Garage is gespecialiseerd in het werken met pubers en jongeren van 12 tot 23 jaar.

Dhr. H. Sauer

Psychotherapie voor jongeren & pubers
Ik ben GZ-psycholoog (36 jaar) en richt zich met name op mensen die moeite hebben om hun emoties of impulsen goed kunnen hanteren. Ik ben gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en werkt verder met cliënten met stemmings,- relatie-, verslavings- en identiteitsproblematiek. Over schematherapie ben ik erg enthousiast, een relatief nieuwe, maar veelbelovende behandelmethode waarin gezocht wordt naar thema's in je leven en hoe je patronen kunt bijsturen. Ik heb een gezin en ben een toegewijde, professionele hulpverlener die alleen voor het beste gaat. Alleen werkzaam in Dordrecht.

Mw. M. van der Wiel–Kaai

GZ-psycholoog
‘Er zijn altijd meer keuzes, mogelijkheden en ideeën dan waar wij ons op een bepaald moment bewust van zijn.’ Ik help mensen om zich van deze mogelijkheden bewust te worden en keuzes te maken. Mijn werkwijze is gebaseerd op samenwerking. Mijn aanpak is informeel en laagdrempelig. Aan de andere kant vraag ik ook wat van mijn cliënten; een behandeling is hard werken. Ik ben afgestudeerd in Klinische en Gezondheidspsychologie. Vanuit de ervaring die ik op verschillende gebieden heb opgedaan, ontstond de wens om cliënten meer te bieden. Om op maat gesneden begeleiding te kunnen geven, ben ik praktijk Sensus gestart.

Mw. K. Starke

Klachtenfunctionaris