Skip to main content Skip to search

Personeel

Drs. G.C. Dijkhuizen

Psychotherapeut / Directeur
Dhr. G.C. Dijkhuizen (1955) studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Daarna was hij lange tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en in de justitiële sector. Hij is geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (gedragstherapeut en gespecialiseerd in de behandeling van angst- en dwangklachten en arbeidsgerelateerde problematiek). Naast de praktijk in Rotterdam is er een tweede praktijkadres in gezondheidscentrum Rozenburcht Capelle aan den IJssel. BIG-registratie: psychotherapeut. Lidmaatschap: NIP & VGCt

Psychologen en therapeuten

Na mijn studie klinische psychologie aan de Vrije Universiteit heb ik bij verschillende GGZ-instellingen gewerkt en uiteenlopende klachten behandeld waaronder angst, trauma, depressie en psychose. Ik ben geregistreerd GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut en heb me ook bekwaamd in EMDR en Schematherapie. Daarnaast heb ik in Engeland een master ‘Art Therapy’ gestudeerd, omdat creatieve expressie in de therapie een extra manier van communiceren biedt, als mensen het moeilijk vinden hun gevoel in woorden uit te drukken. In mijn werk combineer ik graag deze verschillende therapievormen, op zoek naar de best passende behandeling voor elke cliënt.  

Mw. H. Begheyn

GZ-psycholoog & vaktherapeut
Ik ben Mirianne Sprengers, orthopedagoog en GZ-psycholoog met specialisatie Kind & Jeugd, met ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en de GGZ. Kinderen en jeugdigen (6-23jr.) en hun ouders kunnen bij mij terecht met allerlei hulpvragen. Bv. wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling van een kind, er sprake is van  emotionele problemen en/ of gedragsproblemen of een vastgestelde diagnose. Er kan bv. sprake zijn van angst, dwang, sociale moeilijkheden, stemmingsproblemen of concentratieproblemen. Mijn doel is om een goed antwoord met elkaar te vinden op de hulpvraag, we zullen samen een behandelplan opstellen. Ik maak in mijn behandelingen gebruik van Cognitieve gedragstherapie, (evidence based) protocollen en bij trauma gerelateerde problematiek wordt EMDR ingezet ouderbegeleiding en individuele kind gesprekken.  

Mw. M. Sprengers – Neugebauer

GZ-psycholoog K&J
Drs. Sander America MBA (1952) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bedrijfskunde aan Webster University, Leiden branch. Hij was lange tijd werkzaam in de gehandicaptenzorg, werkt inmiddels ruim 10 jaar in de GGZ. Hij is geregistreerd GZ-psycholoog. Ervaringsgebieden: angst- en stemmingsproblematiek, ouderenpsychiatrie, verslavingspsychiatrie, SOLK-problematiek, arbeidsgerelateerde problematiek. Methoden: CGT, EMDR, ACT, DGT, Schematherapie. Behalve bij TwoBe werkt hij als zzp-er ook in de poliklinische revalidatie bij OCA-Rotterdam.

Dhr. S. America

GZ-psycholoog
In het Sophia kinderziekenhuis heb ik jaren als gezinstherapeut en psychotherapeut voor kinderen en jongeren gewerkt. Ik heb hier ook mijn opleiding tot psychotherapeut gedaan.  Bij TwoBe werk ik nu met volwassenen, gezinnen en kinderen/jongeren vanaf 9 jaar. Ik werk vooral uitgaand van de competenties van de cliënt. Weer terugkomen in je kracht en van hier uit verder kunnen in het leven, staat centraal. Ik werk integratief, waarbij elementen uit de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en mindfulness gebruikt worden. Ook bij kinderen en jongeren werk ik competentiegericht, gebruik makend van vooral cognitief gedragstherapeutische technieken. Met gezinnen werk ik vanuit de kracht van het gezin en vanuit samenwerking, met narratieve en oplossingsgerichte therapietechnieken.

Mw. A. van Wijngaarden

Psychotherapeut
Na mijn studie Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit en stage in het Erasmus MC in Rotterdam heb ik individuele – en groepsbegeleiding gegeven aan mensen met obesitas. Daarnaast ben ik begonnen als Praktijkondersteuner GGZ binnen een huisartsenpraktijk. In die hoedanigheid heb ik kennis mogen maken met heel veel boeiende mensen met hun unieke verhalen en persoonlijke uitdagingen. Naast het behandelen van uiteenlopende psychische problematiek heeft het ook mijn interesse om mensen te begeleiden bij het aangaan van een nieuwe leefstijl en bij de verwerking van ongewenste kinderloosheid of (chronische) ziekte. In mijn behandelingen maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie.

Mw. M. Verboom

Basispsycholoog
Sinds 2006 werk ik in de GGZ. Ik heb veel ervaring in behandeling en diagnostiek bij mensen met persoonlijkheidsstoornis, trauma en eetstoornis. Vanuit mijn achtergrond en de christelijke doelgroep waarmee ik werkte, heb ik affiniteit met waar religie verrijkend en waar het blokkerend kan werken in relatie tot de eigen ontwikkeling. Ik maak gebruik van schematherapie, waarbij gewerkt wordt aan het in contact komen met onderliggende behoeftes en verminderen van ontstane patronen die belemmerend zijn in het huidige leven. Voorop staat om vanuit een vertrouwensband samen te zoeken naar wat jij nodig hebt.

Mw. E. de Gelder

GZ-psycholoog
Bij TwoBe ben ik werkzaam als psycholoog sinds 2009. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende problematiek. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie en schemagerichte therapie.

Mw. I. Prgomet

Basispsycholoog en Neurofeedback therapeut
Ik ben GZ-psycholoog (36 jaar) en richt zich met name op mensen die moeite hebben om hun emoties of impulsen goed kunnen hanteren. Ik ben gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en werkt verder met cliënten met stemmings,- relatie-, verslavings- en identiteitsproblematiek. Over schematherapie ben ik erg enthousiast, een relatief nieuwe, maar veelbelovende behandelmethode waarin gezocht wordt naar thema's in je leven en hoe je patronen kunt bijsturen. Ik heb een gezin en ben een toegewijde, professionele hulpverlener die alleen voor het beste gaat. Alleen werkzaam in Dordrecht.

Mw. M. van der Wiel–Kaai

GZ-psycholoog
Ik heb jarenlang ervaring in de GGZ als groepstherapeut, relatie-gezinstherapeut en consulent bij huisartsen. Bij individuele behandelingen richt ik me vooral op: verlieservaringen, culturele problemen, depressies en persoonlijkheidsproblemen. Centraal in mijn behandeling staat bewustzijnsontwikkeling. Problemen zijn er niet voor niets: zij zijn dwingend en leiden doorgaans tot een veranderende levenshouding. De behandelvorm die ik doorgaans gebruik, is een mix van communicatietechnieken, psycho-educatie, oplossingsgerichte therapie, narratieve therapie en emotioneel focus therapie.

Dhr. F. van Meggelen

Systeemtherapeut
Mevr. Drs. F.A. d’Hont (1954), GZ-psycholoog, studeerde ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na haar studie is zij werkzaam geweest binnen de verslavingszorg, de justitiële sector en later ook de sociale werkvoorziening. Daarnaast was zij voor enkele jaren als supervisor voor studenten Hoger Management verbonden aan de Hogeschool Rotterdam e.o. Zij is geregistreerd gezondheidspsycholoog en lid van het NIP. Haar specialisatie is behandeling van vraagstukken op het gebied van arbeid en gezondheid. De praktijk is gehuisvest in Hillegersberg, Rotterdam.

Mw. F.A. d’Hont

GZ-psycholoog
Ik werk als psychotherapeut en heb veel ervaring in het behandelen van klachten zoals trauma (eenvoudige en complexe PTSS), angst- en spanningsklachten, rouw, depressie, relatieproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen. Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. In mijn gesprekken staat de cliënt centraal en werk ik vanuit een cliëntgerichte houding. Ik spreek naast Nederlands ook Engels en Duits. Naast de praktijk in Rotterdam-Centrum is er ook een tweede praktijkadres bij Psychologenpraktijk De Adelaar in Hellevoetsluis.

Dhr. E. de Haan

Psychotherapeut
Neruthiga heeft Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hierbij is de focus vooral gelegd bij volwassenen en ouderen. Bij TwoBe behandelt ze volwassenen met uiteenlopende problematiek. Denk hierbij aan angst- of stemmingsstoornissen, maar bv. ook persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens de behandeling wordt er veel gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie en elementen van de schematherapie. Naast behandelen voert ze ook psychodiagnostisch onderzoek uit, om problematiek van cliënten beter in kaart te kunnen brengen.

Mw. N. Sellathuri

Basispsycholoog en Diagnosticus

Bedrijfsvoering

Mw. S. Resida

Manager bedrijfsvoering

Secretariaat

Mijn naam is Romy en ik ben 21 jaar. Vorig jaar februari ben ik begonnen als stagiaire directiesecretaresse/management assistente bij Two Be. Hier heb ik mijn eindstage mogen afronden en in september heb ik ook mijn diploma behaald. Nu mag ik de functie secretaresse vervullen binnen Two Be. Het contact met cliënten zorgt ervoor dat mijn werk heel afwisselend is en dit bevalt mij erg goed. Ik kom elke dag met veel plezier naar mijn werk toe en ben heel erg blij dat ik in zo’n leuk team terecht ben gekomen! 🙂

Mw. R. Vrijlandt

Secretaresse
Mijn naam is Madhevi (1998) en ik heb mijn stage voor zowel mijn eerste jaar als voor mijn derde jaar (afstudeerstage) als directiesecretaresse/managementassistent met een voldoende weten af te ronden bij Two Be. Dit heb ik mogen ervaren als zeer leerzaam en heel interessant. Hier heb ik een parttime functie aan overgehouden als secretaresse en ik bof er zeker mee dat ik mag samenwerken in zo’n gezellige team. Bij Two Be is er geen dag hetzelfde waardoor ik mijn werk met veel voldoening uitvoer. Mede dankzij de hulp en ondersteuning van mijn collega's kan ik mij klaarstomen voor mijn vervolgopleiding.

Mw. M. Badrie

Secretaresse
Ik ben Priscilla (1984) en ik ben Officemanager. Sinds 2003 ben ik werkzaam bij TwoBe. Ik volgde de opleiding telefoniste / receptioniste aan het Albeda College om vervolgens ook de opleiding secretaresse en directie secretaresse goed af te ronden. Mede doordat Two Be een aantal jaren geleden ging groeien heb ik een leidinggevende rol gekregen en heb ik in 2014 de opleiding Personeelsmanagement afgerond. Inmiddels heb ik 2 secretaresses en 1 stagiaire onder mij. De stagiaire leid ik op tot secretaresse met hulp van mijn collega’s op het secretariaat.

Mw. P. van der Linden

Officemanager
Mijn carrière is ooit gestart in de kinderopvang als pedagogisch medewerker. Hier heb ik met veel plezier gewerkt totdat de crisis insloeg. In 2013 ben ik bij Two Be terecht gekomen en bleek deze onverwachte carrière switch nog niet zo’n slechte keuze. Begonnen als stagiaire, mogen blijven als volwaardig secretaresse en inmiddels waarnemend officemanager!

Mw. S. van der Linden

Secretaresse & Waarnemend Officemanager
Marjolein Prins
Mijn naam is Marjolein en ben secretaresse bij Two Be. Na de middelbare school ben ik de opleiding onderwijsassistente gaan volgen. Toen ik met deze opleiding klaar was besloot ik een andere kant op te willen gaan, namelijk horeca ondernemer manager. Ik houd heel erg van koken en alles wat er mee te maken heeft. Nadat ik 10 jaar in de horeca gewerkt heb werd het steeds moeilijker een baan te vinden. Er zijn maar weinig vaste contracten, waardoor je constant van baan moet wisselen. Uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen en heb het ontzettend naar mijn zin!  

Mw. M. Prins

Secretaresse

Vaktherapeuten

Sinds 2014 werk ik met veel enthousiasme als muziektherapeut in mijn eigen praktijk Con Moto en in het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Muziek is een taal die we allemaal verstaan en een mooi middel om op deze manier met jezelf en je vragen aan de slag te gaan. We gaan actief met muziek aan de slag. Voor muziektherapie is geen muzikale ervaring noodzakelijk. Naast mijn werk als muziektherapeut ben ik werkzaam als dirigent van koren en orkesten.

Mw. M. van der Heijde

Muziektherapeut
Wat mij nog altijd boeit in mijn werk als beeldend therapeut is de nadruk op het proces en niet zozeer op het eindproduct. Een grote passie van mij is reizen en andere culturen. Dit is ook helpend om met een open houding de therapie of training te kunnen geven. De laatste jaren in mijn rol als moeder merk ik dat het balanceren tussen structureren enerzijds en stimuleren anderzijds mijn werk inhoudelijk ondersteunt. Soms in een meer cognitief gedragstherapeutische aanpak of juist ontdekkingsgericht werken gericht op expressie en identiteit. Ik ben naast geregistreerd beeldend therapeut ook mindfulness trainer voor kinderen en volwassenen.

Mw. G. van Sprang

Beeldend therapeut

Overig

In 2014 heb ik, Nilo Manuelpillai "met Zorg & Respect" opgericht. Bij het oprichten heb ik de focus gelegd op hetgeen wat ik het belangrijkst vond en dat is het luisteren naar mensen. Ik ben van mening dat we door het luisteren naar onze cliënten, maatwerk kunnen bieden en hiermee vele malen meer kunnen bereiken. met Zorg & Respect biedt individuele begeleiding vanuit de WMO. Mensen die problemen ondervinden in het dagelijks leven op gebied van structuur, financiën, administratie, het sociaal netwerk o.i.d. kunnen bij ons terecht. Maatwerk betekent ook dat wij voor zo min mogelijk verschillende gezichten staan.

Mw. N. Manuelpillai

Maatschappelijk werker
Praktijk voor integratieve psychotherapie voor pubers en jongeren Praktijk De Garage, Harold Sauer is gespecialiseerd in hulp aan pubers en jongeren en dat wordt gevoeld. Het is de plek waar een jongere het fijn heeft en zich begrepen voelt. De sfeer voelt anders, en ook de manier van praten en benaderen is anders. Ongedwongen, terwijl er hard gewerkt wordt om uit de knoop te komen. Integratieve psychotherapie is gebaseerd op een mengvorm van alle psychologische stromingen. Het richt zich op de kracht en de kwaliteiten van de cliënt. De therapie is op maat gemaakt met 100% respect voor de cliënt. Niet ‘het protocol’ bepaalt, maar nét wat nodig is voor deze persoon op dit moment, wordt ingezet. De therapie is hierdoor effectief en kan kortdurend zijn. Praktijk de Garage is gespecialiseerd in het werken met pubers en jongeren van 12 tot 23 jaar.

Dhr. H. Sauer

Psychotherapie voor jongeren & pubers
‘Er zijn altijd meer keuzes, mogelijkheden en ideeën dan waar wij ons op een bepaald moment bewust van zijn.’ Ik help mensen om zich van deze mogelijkheden bewust te worden en keuzes te maken. Mijn werkwijze is gebaseerd op samenwerking. Mijn aanpak is informeel en laagdrempelig. Aan de andere kant vraag ik ook wat van mijn cliënten; een behandeling is hard werken. Ik ben afgestudeerd in Klinische en Gezondheidspsychologie. Vanuit de ervaring die ik op verschillende gebieden heb opgedaan, ontstond de wens om cliënten meer te bieden. Om op maat gesneden begeleiding te kunnen geven, ben ik praktijk Sensus gestart.

Mw. K. Starke

Klachtenfunctionaris