Skip to main content Skip to search

Waarneming

Tijdens de vakantie of afwezigheid van uw behandelaar zal in eerste instantie geen waarneming plaatsvinden. Als uw behandelaar van mening is dat dit in uw geval gewenst is, zal dit overlegd worden met een collega die de waarneming voor zijn rekening zal nemen.

Spoedgevallen

Aangezien onze praktijk niet over een 24-uurs bereikbaarheids- of crisisdienst beschikt, dient u in geval van nood buiten kantooruren contact op te nemen met uw huisarts, vervangende huisarts, huisartsenpost of crisiscentrum.